ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ.

Ο Α.Σ. Ακαδημία Οπλομαχίας (ΑΣΑΟ) είναι ένας Ελληνικός αθλητικός σύλλογος με έδρα την Αθήνα και ενεργά τμήματα ξιφασκίας και ιστορικών Ευρωπαϊκών πολεμικών τεχνών. Αποτελεί μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας (ΕΟΞ), ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών (ΕΟΙΕΠΤ) και μέλος τoυ Διεθνούς Οργανισμού Historical Fencing Affiliates (HFA).

Κύριος σκοπός του συλλόγου είναι η μελέτη, η καλλιέργεια, η ανάπτυξη και η διάδοση των Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών – Ι.Ε.Π.Τ. (διεθνώς HEMA – Historical European Martial Arts) καθώς και η ανάδειξη αθλητών και αθλητριών με αγωνιστικές αξιώσεις σε διεθνές επίπεδο.

Ο σύλλογος επιτυγχάνει τους στόχους του α) με την τέλεση σεμιναρίων και διαλέξεων, β) με τη διοργάνωση επίσημων ή φιλικών αγώνων, τόσο σε Πανελλήνιο, όσο και σε διεθνές επίπεδο, γ) με τη διεξαγωγή έρευνας σε ιστορικά, επιστημονικά ή τεχνικά θέματα που αφορούν τις Ι.Ε.Π.Τ., δ) με τη συμμετοχή σε σεμινάρια, δρώμενα και επίσημους αγώνες που διοργανώνονται/υπό την αιγίδα: της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών (IFHEMA), της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών (ΕΟΙΕΠΤ), του Οργανισμού Historical Fencing Affiliates (HFA), του Συνασπισμού Historical European Martial Arts Coalition (HEMAC) καθώς και άλλων Οργανισμών και Ενώσεων με τις οποίες συνεργάζεται