ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ HEMA ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

είναι η ανάδειξη αθλητών και αθλητριών με αγωνιστικές αξιώσεις σε διεθνές επίπεδο.