Διαλεξη για το longbow – ανακοινωση

Την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, 2014 η Ακαδημία Οπλομαχίας θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει τον Γεώργιο Νικητέα από την ομάδα των Άγγλων Τοξοτών, Wolfshead Bowmen, ο οποίος θα κάνει μια διάλεξη για το longbow, αποκλειστικά για τα μέλη της Ακαδημίας μας. Αναλυτικότερα:

1.Θεωρία τόξου και βέλους.
2.Η αρχή και η φυσική του Longbow (πολεμικό τόξο 80-200 λίβρες)
3.Τεχνικές βολής, προπαρασκευή της μυικής δύναμης και κατάπτωσις.
4.Τεχνικές μάχης του τόξου και βέλους, ιστορία, πρακτικές εφαρμογές, και αποτελεσματικότητα μάχης εναντίον πεζικού και ιππικού.
5.Εξοπλισμός και θωράκιση του πεζού τοξευτή.
6.Γιατί τα ανάκυρτα τόξα του 9 ου – 12 ου αιώνα κ.ε. στην Δύση, έχασαν την πολεμική τους χρήση στο longbow (πολεμικό τόξο).
7.Long bow Vs ανάκυρτα παραδοσιακά τόξα.
8.Τακτικές μά
χης μονάδων τοξοτών στον εκαντοταετή πόλεμο (στην πραγματικότητα 120 χρόνια).
9. Άλλα όπλα του τοξότη και βασικές τεχνικές μάχης.
10.Το βέλος – Κατασκευή, η επιστήμη των φτερών, τύποι πολεμικών αιχμών και η χρήση διαφορετικών τύπων βελών.
11. Τεχνικές βολής – Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων παραδόσεων βολής για τους πεζούς και έφιππους τοξότες. Πρακτικές Δύσης/Ανατολής.
12. Προσωπικές εξηγήσεις και πορίσματα.
13.Το Ελληνικό  τόξο – Μύθος ἠ πραγματικότητα.