ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗ
19:30 – 21:00
19:30 – 21:00
Σπαθί με Ασπίδιο
Ιταλική Σπάθη Μονομαχίας
21:15 – 23:00
21:15 – 23:00
21:30 – 23:15
21:15 – 23:00
Ιταλικό Rapier
Μακριά Σπάθα (Longsword)
Ισπανικό Rapier (Destreza)
Μακριά Σπάθα (Longsword)