ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗ
20:00 – 21:15
Σπαθί με Ασπίδιο
21:15 – 23:00
21:30 – 22:45
21:30 – 23:15
19:15 – 21:00
Ιταλικό Rapier
Μακριά Σπάθα (Longsword)
Ισπανικό Rapier (Destreza)
Μακριά Σπάθα (Longsword)