Μεσαιωνική Σπαθασκία - Ιστορικές Ευρωπαικές Πολεμικές Τέχνες

Μεσαιωνική Σπαθασκία – HEMA – Ιστορικές Ευρωπαικές Πολεμικές Τέχνες. Ο σύλλογος είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας (ΕΟΙΕΠΤ)..