Ο Στεφανος Σκαρμιτζος ομιλητής στο HEMAC FLORENTIA