ΣΧΟΛΕΣ ΗΕΜΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ακαδημια Οπλομαχιας

Διεύθυνση: Βριλησσού 30, Πολύγωνο

Τηλέφωνο: 697 2664159, 698 3000991

Email: [email protected]

Facebook page: https://www.facebook.com/AcademiaHoplomachia/