Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το εισαγωγικό σεμινάριο στο Krav Maga του Παναγιώτη Γαλάνη, (Πιστοποιημένου Εκπαιδευτή IKMF για Πολίτες, Graduate 1 ), στην Ακαδημία Οπλομαχίας.

Άνδρες και γυναίκες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να διδαχτούν τεχνικές αντιμετώπισης και αποφυγής βίαιων αντιπαραθέσεων, καθώς και το πως αντιμετωπίζονται και ξεπερνιόνται όλων των ειδών οι επιθέσεις υπό συνθήκες πίεσης, στηριζόμενοι στις φυσικές αντιδράσεις του ανθρώπου.

Το Krav Maga είναι πρακτικό Σύστημα Αυτοάμυνας που διδάσκει μέσα από τακτικές, την αποφυγή και την αντιμετώπιση όλων των ειδών βίας και επιθέσεων, με λογική προσέγγιση και άμεση προσαρμογή. Εκτελείται με φυσικό κι αυθόρμητο τρόπο και λειτουργεί στην πράξη κάτω από συνθήκες πίεσης. Περιλαμβάνει μεθόδους εκπαίδευσης για πολίτες όλων των ηλικιών.

Οι τεχνικές του Κραβ Μαγκά διαφέρουν από αυτές των υπολοίπων πολεμικών τεχνών επειδή πρώτα και πάνω απ’ όλα είναι μακράν πολύ πιο πρακτικές και εφαρμόσιμες σε αληθινές συνθήκες. Στο Κραβ Μαγκά η εκπαίδευση είναι δομημένη πάνω σε πραγματικά σενάρια επιθέσεων κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (στο δρόμο, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο χώρο εργασίας κ.ά.) Αυτή η λογική αλλά και η γενική προσέγγιση του Κραβ Μαγκά πηγάζουν από τη μοναδική διδακτική μεθοδολογία και το εκπαιδευτικό σύστημά του, τα οποία επιτρέπουν στον ασκούμενο να χρησιμοποιεί τα φυσικά του ένστικτα στην αυτοάμυνα.